Ingersoll Rand materialhantering

Intelift balanserare

InteLIFT Basic (IB) balanserare
Ingersoll Rands InteLIFT® Basic Series (Zimmerman) balanserare levereras utan kontroller och är utformade för att integreras med en hanteringsenhet och styras med hanteringsenhetens kontrollpaket. Den robusta designen hos dessa pneumatiska balanserare ger dig en kontinuerlig driftcykel med minimalt underhåll. Dessa luftbalanserare är intelligenta lyftenheter som är konstruerade för att öka din produktivitet med starkare och mer effektivt lyftande.

HÅLLBARHET: Balanserarna har stålhus, konstruerad plast, flygplansklassad vajer och självlåsande gjuten säkerhetskrok.

SÄKERHET: Den elektroniska styrenheten möjliggör integrering med gränslägesbrytare eller andra säkerhetsanordningar, och lastscellstyrning minskar operatörsutmattning och ger intuitiv rörelsehantering.

PRODUKTIVITET: Hastighetsväljare för 3 olika lyfthastigheter som matchar varje tillämpning och operatörens komfortnivå. Lyftning av produkter kan utföras utan behov av att kontrollera upp- och nedrörelse från ytterligare manöverdon.
Upphängningskit är tillgängliga för nästan alla tillverkare av skensystem, liksom I-balk, patenterade/Härdade skensystem och krokmonterade konfigurationer.

Flera driftlägen

Lyftläge (Lyft och Sänk)
Lyft och sänk är standardläget för InteLIFT-enheten, vilket ger operatören möjlighet att noggrant hantera varierande viktlaster.

Flytläge
Gör det möjligt för operatören att manuellt lyfta, sänka och positionera en last ”flytande” med nästan ingen vikt eller motstånd för operatören.

Hällnings/tömningsläge
Denna inbyggda programmeringsfunktion gör det möjligt för operatörer att tömma eller hälla material samtidigt som lastpositionen och stabiliteten bibehålls vid en konstant höjd.

Smart släpp-läge
Möjliggör automatisk lossning av en last från ett lyftverktyg när lasten har sänkts och inte längre behöver lyftstöd av InteLIFT-enheten.