Kalibrering av momentnycklar

Vi utför kalibrering av alla fabrikat av momentnycklar upp till maximalt 1100 Nm. Kalibrering utförs i enlighet med ISO 6789 och med full spårbarhet. Protokoll bifogas alltid. Vi utför också justeringar och reparationer på de flesta fabrikat av momentnycklar om så krävs.

Vi dömer alltså inte ut en nyckel som inte blir godkänd utan försöker justera den.

Vi har som mål att alltid returnera momentnyckeln dagen efter den anlänt till oss. Momentnyckeln får alltid ligga för temperaturutjämning över natten, något som är extra noga vintertid.

kalibrering